گسترش فعاليت مرکز هواشناسى ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا

مدير مركز هواشناسى تركيه از افزودن دو كشور سنگال و موريتاني به دايره خدمات اين مركز خبر داد

گسترش فعاليت مرکز هواشناسى ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا

اداره کل هواشناسی ترکیه از افزودن نام سنگال و موریتانی به دایره خدمات خدمات «مرکز مجازی پیش بینی گرد و غبار کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» که مرکز آن در ترکیه قرار دارد، خبر داد.

اسماعیل گونش مدیر کل اداره هواشناسی ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی با اشاره به اینکه گرد و غبار تاثیر مهمی در اکوسیستم دنیا دارد و خشکسالی و بیابان زایی از عوامل اصلی ایجاد آن است، اظهار داشت:

«مرکز و منبع اصلی گرد و غبار در جهان صحراهای موجود در آسیا، آفریقا، شبه جزیره عربستان، آمریکا و استرالیا است. حجم کل گرد و غباری که از بیابان های خشک و نیمه خشک این مناطق وارد جو زمین می شود حدود 2 میلیارد تن است.

بیش از نیمی از حجم گرد و غبار از صحرای بزرگ آفریقا نشات می گیرد. پس از آن صحراهای موجود در شبه جزیره عربستان بیشترین نقش را در تولید گرد و غبار دارند. حوزه دریای مدیترانه در ترکیه نیز یکی از حساس ترین مناطق برای تغییرات آب و هوایی جهانی است ».

رئیس اداره هواشناسی ترکیه با اشاره به اینکه دو سانتیگراد گرمی هوا، باعث تغییرات شدید آب و هوایی، جریانات هوای گرم، آتش سوزی جنگل ها، افزایش خشکسالی و پیامدهای مرتبط با این تغییرات مانند از بین رفتن بهره وری و تنوع زمین های کشاورزی و کاهش درآمدهای توریستی می شود، اظهار داشت: "گزارش های هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) و همچنین الگوهای ارائه شده از طرف اداره کل هواشناسی کشور نشان می دهد که در آینده ای نزدیک حوزه دریای مدیترانه و ترکیه، خشکتر شده و نوسانات بارشی بیشتری را شاهد خواهد بود".

وی افزود: "براساس پیش بینی های به روزِ هیات بین الدول تغییر اقلیم، با افزایش شدت خشکسالی ها پیش بینی می شود که شاهد تراکم بیشتر گرد و غبار در منطقه خود باشیم. به این دلیل با استفاده از «مدل های مرکز پیش بینی انتقال گرد و غبار»، نتایج مثبتی در مورد اقدامات احتیاطی لازم توسط نهادهای مربوطه و هشدارهای لازم در این خصوص ارائه شده است. البته در مورد افزایش یا عدم افزایش و دلایل بیشتر شدن طوفان های گرد و غبار نیز اطمینان کافی وجود دارد. کسب اطمینان در این زمنیه نیازمند تحقیقات علمی بیشتری است. به ویژه در خاورمیانه مشاهدات میدانی کافی برای طوفان گرد و غبار وجود ندارد". 

 - نواحی جنوب شرق ترکیه و قونیه-کارامان تاثیر پذیرترین مناطق هستند

گونش با اشاره به اینکه ترکیه در یک منطقه جغرافیایی خاصی قرار دارد که در معرض گرد و غبارهای دو صحرای بزرگ آفریقا و خاورمیانه است اظهار داشت:

«مناطق جنوب غرب ترکیه به ویژه مناطق نزدیک به مرز سوریه و عراق و ناحیه قونیه-کارمان تاثیرپذیرترین مناطق کشور از گرد و خاک هستد. به همین دلیل سیستم یکپارچه شبیه سازی چرخه گرد و غبار طراحی شده هشت پارچه یعنی «طرح پیش بینی انتقال گرد و غبار منطقه ای» (BSC-DREAM8b)، از طریق اینترنت وضعیت هوایی و گرد و غبار موجود در منطقه را نشان می دهد.

همچنین پس از توافقنامه سال 2010 میان کشورهای ترکیه، ایران، عراق و قطر که در چارچوب «همکاری زیست محیطی و آب و هوایی» امضا شده و مرکز مجازی پیش بینی انتقال گرد و غبار «www.wdcc.mgm.gov.tr» نیز از سال 2012 ایجاد شده است. این سایت به پیش بینی 72 ساعته گرد و غبار در خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. از سال 2017 نیز کشورهای موریتانی و سنگال به این حوزه اضافه شده اند و با ضمیمه کردن تصاویر ماهواره ای انتقال گرد و غبار گستره بزرگتری به این مرکز پیش بینی ملحق شده است.»

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط