اردوغان: کشورهای غربی همواره در کشورهای اسلامی اغتشاش ایجاد میکنند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که کشورهای غربی همواره درصدد ایجاد اغتشاش در کشورهای اسلامی برآمده اند

اردوغان: کشورهای غربی همواره در کشورهای اسلامی اغتشاش ایجاد میکنند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که کشورهای غربی همواره درصدد ایجاد اغتشاش در کشورهای اسلامی برآمده اند.

رئیس جمهوری ترکیه قبل از سفر به فرانسه طی سخنانی در فرودگاه آتاترک استانبول به تظاهرات در ایران اشاره کرد.

اردوغان تاکید کرد، پیام های دموکراتیک حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش بسیار مهمی در آرام کردن رویدادها داشت.

رئیس جمهوری در رابطه رویکرد ترکیه در قبال این حوادث نیز گفت: دخالت برخی کشورها و در راس آمریکا و اسرائیل در امور داخلی ایران و پاکستان را صحیح نمیدانیم. این دخالتها منجر به رویارویی مردم این کشورها با یکدیگر میشود. شاهد این وضعیت در عراق شدیم.

اردوغان با اشاره به اینکه کشورهای غربی و در راس آمریکا در تلاش ایجاد نفاق بین مردم در عراق و سوریه هستند گفت که ناآرامی ها در این جغرافیا سالهاست که ادامه داشته است.

رئیس جمهوری ترکیه گفت: لیبی، تونس، سودان و چاد همه یکی هستند. کشورهای اسلامی همواره کشورهایی بوده اند که در آنها اغتشاش ایجاد کرده اند. این کشورها از غنای منحصر به خود برخوردارند. این حقایق را باید کل بشر دانسته و دیدگاه خود را بر این اساس تغییر دهد. دیدگاه ها دیر یا زود تغییر خواهد کرد. کسانی که در تلاش منزوی کردن کشور دیگری هستند، خود تنها خواهند ماند.  خبرهای مرتبط