دستگیری 129 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

صد وبیست و نه تبعه خارجی که قصد عبور غیرقانونی به کشورهای اروپایی داشتند، توسط نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان ادیرنه دستگیر شدند.

دستگیری 129 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نیروهای امنیتی و ژاندارمری ترکیه 129 تبعه خارجی که قصد داشتند از راه‌های غیرقانونی در استان ادیرنه از کشور خارج شوند را دستگیر کردند.

این افراد در روستاهای بوسناکؤی و اورهانیه و شهرستان ایپسالا شناسایی شدند. آنها تبعه افغانستان، ایران، پاکستان، فلسطین و سوریه بودند و‌ به اداره امور مهاجرت استان ادیرنه انتقال یافتند. 

 

 خبرهای مرتبط