سخنرانی بکیر بوزداغ در مجلس ملی کبیر ترکیه

قطعنامه سازمان ملل در رابطه با قدس، به حکومت امریکا درس حق و عدالت داد

سخنرانی بکیر بوزداغ در مجلس ملی کبیر ترکیه

 

قطعنامه سازمان ملل در رابطه با قدس، به حکومت امریکا درس حق و عدالت داد.

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه در پایان مذاکرات مجلس ملی کبیر ترکیه سخنانی ایراد کرد.

بوزداغ در اشاره به قطعنامه سازمان ملل در رابطه با مسئله قدس خاطر نشان ساخت، سازمان ملل از تصمیم حکومت امریکا پیرامون اعلام قدس بعنوان پایتخت اسرائیل حمایت بعمل نیاورد.

بوزداغ گفت، قطعنامه سازمان ملل در رابطه با قدس، به حکومت امریکا که عاری از مفهوم حق و عدالت می باشد، درس حق و عدالت داده است. امیدوارم که آنها از این تحول مهم درس عبرت گرفته و یکبار دیگر مرتکب اشتباه نشوند.خبرهای مرتبط