بازدید رئیس جمهوری جیبوتی از مجلس ملی کبیر ترکیه

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با عمر گیله رئیس جمهوری جیبوتی دیدار کرد.

بازدید رئیس جمهوری جیبوتی از مجلس ملی کبیر ترکیه

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با عمر گیله رئیس جمهوری جیبوتی دیدار کرد.

گیله در ابتدای سخنانی خود در جریان این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدار با رئیس مجلس ترکیه گفت: پس از سال 2009 این دومین بار است که با هیات پرجمعیتی به ترکیه سفر میکند.

گیله با اشاره به اینکه در طول این سفر روابط دو کشور را مورد ارزیابی قرار خواهند داد گفت که در طول این مدت فرصت بررسی چگونگی ارتقاء سطح روابط دو کشور را خواهیم داشت. پیشرفت و توسعه ترکیه بسیار حائز اهمیت است. رویکرد آینده نگرانه ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این برای امت بینهایت حائز اهمیت است.

ادامه این دیدار سپس نیز پشت درهای بسته به روی مطبوعات انجام شد.

از سوی دیگر گیله در پی این دیدار از بخش های تخریب شده مجلس ملی کبیر ترکیه در جریان کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 توسط سازمان تروریستی فتح الله گولن دیدن کرد.

در جریان این بازدید نیز اسماعیل قهرمان رئیس جمهوری جیبوتی را همراهی کرد.

گیله و قهرمان سپس نیز وارد مجمع عمومی مجلس شده و مدتها به تماشای فعالیتهای مجلس پرداختند.خبرهای مرتبط