دستگیری 101 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان آیواجیک استان چناق‌قلعه،101 تبعه خارجی که قصد عبور غیرقانونی به یونان داشتند را دستگیر کردند.

دستگیری 101 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان آیواجیک استان چناق‌قلعه،101 نفر از اتباع سوریه و افغانستان در 2 گروه مجزا که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند را دستگیر کردند.
افراد مذکور که در میان آنها زنان و کودکان نیز به چشم می خوردند، در روستای بهرام قلعه و کادرگا این شهرستان دستگیر شدند.
دستگیرشدگان پس از انجام تحقیقات به مرکز ارجاع اتباع بیگانه شهرستان آیواجیک منتقل شدند.
گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور با جدیت ادامه دارد.

 خبرهای مرتبط