دستگیری 45 مهاجر غیرقانونی در ارزینجان ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه در استان ارزینجان 45 تبعه خارجی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

دستگیری 45 مهاجر غیرقانونی در ارزینجان ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه طی یک عملیات همزمان 45 تبعه افغان در استان ارزینجان که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی افراد مذکور را در 31 آدرس مختلف شناسایی، دستگیر و پس از انجام تحقیقات لازم، به مرکز ارجاع اتباع بیگانه استان ارزینجان منتقل کردند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت مستمر ادامه دارد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط