محمت شیمشک عازم بروکسل شد

محمت شیمشک معاون مسئول از امور اقتصادی نخست وزیر ترکیه، جهت شرکت در دومین اجلاس عالی دیالوگ اقتصادی ترکیه-اتحادیه اروپا به بروکسل پایتخت بلژیک سفر می کند

863264
محمت شیمشک عازم بروکسل شد

محمت شیمشک معاون مسئول از امور اقتصادی نخست وزیر ترکیه، جهت شرکت در دومین اجلاس عالی دیالوگ اقتصادی ترکیه-اتحادیه اروپا به بروکسل پایتخت بلژیک سفر می کند. 

در دومین اجلاس عالی دیالوگ اقتصادی ترکیه-اتحادیه اروپا که فردا در بروکسل ترتیب خواهد یافت، هیأتی به سرپرستی شیمشک معاون نخست وزیر به عنوان نماینده ترکیه شرکت خواهد کرد. 

هیأت ترکیه در چارچوب این اجلاس با نمایندگان مطرح دنیای کار و مخاطبیت کمیسیون اروپا دیدار کرده و به تبادل نظر خواهد پرداخت. 

در چارچوب دیدارهای رسمی نیز، مشکلات ساختاری اتحادیه اروپا و ترکیه، گامهایی که در راستای حل این مشکلات و سیاست های اقتصاد ماکرو می توان برداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

این اجلاس سهم بسزایی در توسعه همکاری داشته و امکان مباحثات همه جانبه را فراهم خواهد کرد. 

فردا یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از سوی شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه و Jyrki Katainen معاون رئیس کمیسیون اروپا در ساختمان مرکزی کمیسیون اروپا ترتیب خواهد یافت.

 

 خبرهای مرتبط