سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تصمیم ترامپ را محکوم کرد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را برای ترکیه فاقد اعتبار اعلام کرد.

862833
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تصمیم ترامپ را محکوم کرد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را برای ترکیه فاقد اعتبار اعلام کرد.

کالین در رابطه با تصمیم تحریک آمیز ترامپ با انتشار یک پیام توییتری نوشت: این تصمیم برای ما فاقد اعتبار است. اظهارات غیرمسئولانه و غیرحقوقی دولت آمریکا در رابطه با قدس را رد کرده و محکوم میکنیم. تمام دنیا باید این تصمیم مغایر با حقوق بین المللی و ناقض تصمیمات سازمان ملل آمریکا را رد کرده و در کنار مردم فلسطین جای بگیرد.خبرهای مرتبط