مجلس ترکیه تصمیم آمریکا در مورد قدس را اقدامی ماجراجویانه خوانده و رد کرد

مجلس ملی کبیر ترکیه  اقدام ماجراجویانه ایالات متحده آمریکا در زمینه قدس را رد کرد

مجلس ترکیه تصمیم آمریکا در مورد قدس را اقدامی ماجراجویانه خوانده و رد کرد

مجلس ملی کبیر ترکیه  اقدام ماجراجویانه ایالات متحده آمریکا در زمینه قدس را رد کرد.

احزاب سیاسی دارای گروه پارلمانی در مجلس ملی کبیر ترکیه، با تصویب بیانیه ای مشترک در مجمع عمومی مجلس، طرح به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را "اقدام ماجراجویانه" آمریکا نامیده و اراده قاطع و غیرقابل مباحثه خود در زمینه رد این اقدام را به افکار عمومی جهان اعلام کردند.خبرهای مرتبط