واکنش ترکیه به درج نام اتحادیه علمای مسلمان در لیست تروریسم

وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در راستای درج نام اتحادیه جهانی و شورای بین المللی اسلامی در لیست تروریسم باعث تاسف و تاثر عمیق ما شده است

واکنش ترکیه به درج نام اتحادیه علمای مسلمان در لیست تروریسم

 

ترکیه به درج نام اتحادیه علمای مسلمان در لیست تروریسم واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اقدام عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در راستای درج نام اتحادیه جهانی و شورای بین المللی اسلامی در لیست تروریسم باعث تاسف و تاثر عمیق ما شده است.

در این بیانیه آمده است: به عنوان رئیس دوره ای سازمان همکاری اسلامی، در دوره ای که مسلمانان بیش از هر وقت دیگری به همبستگی و اتحاد نیاز دارن، برداشته شدن چنین گامی تنها خدمت به محافل ضد اسلامی بوده و یک اشتباه بزرگ است.  درج نام چنین نهادی که هیچیک از عالمان آن در هیچ گونه ارتباطی با اقدامات تروریستی ندارند، در لیست تروریسم، رویکردی مغایر با سنت علم و عرفان تمدن مان میباشد. امیدواریم از این اقدام به سرعت انصراف ورزیده شده و اتحادیه علمای مسلمان و عالمان پیشرویی که زیر سقف این اتحادیه گرد هم آمده اند، آن طور که شایسته آنند مورد احترام قرار گیرند.   خبرهای مرتبط