ادامه عملیات های ضد ترور در استان وان

در جریان این عملیات ها ستوان یکم محمت ساکالی معاون فرمانده گروهان گارد ژاندارمری شهرستان چالداران استان وان به شهادت رسید

ادامه عملیات های ضد ترور در استان وان

ستوان یکم محمت ساکالی معاون فرمانده گروهان گارد ژاندارمری شهرستان چالداران استان وان که در جریان عملیات ضد سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک زخمی شده بود، به شهادت رسید.

در بیانیه منتشره از سوی استانداری آمده است، نیروهای امنیتی در برابر تروریستهای سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک که روز گذشته حوالی ساعت 19:00 در جریان عملیات ضد ترور نیروهای ژاندارمری در منطقه خرابه کوردون در شهرستان چالدران درصدد نفوذ به منطقه برآمده بودند، به سرعت وارد عمل شدند.  

ستوان یکم محمت ساکالی که در جریان این عملیات به شدت زخمی شده بود، به رغم تمامی مداخلات پزشکی به شهادت رسید.

در این بیانیه همچنین آمده است، عملیات های ضد ترور در منطقه همچنان ادامه دارد.خبرهای مرتبط