دستگیری 5 مظنون به ارتباط با سازمان تروریستی پ ک ک در ادیرنه

سربازان مرزی در ادیرنه 5 مظنون که ادعا می شود عضو سازمان تروریستی پ ک ک هستند را در مرز دستگیر کردند

839953
دستگیری 5 مظنون به ارتباط با سازمان تروریستی پ ک ک در ادیرنه

سربازان مرزی در ادیرنه 5 مظنون که ادعا می شود عضو سازمان تروریستی پ ک ک هستند را در مرز دستگیر کردند. 

سربازان فرماندهی تیپ 54 مکانیزه پیاده معروف به "عقاب های مرزی" در حال گشت زنی در مرز یونان در نزدیکی شهرستان مریچ ادیرنه،  5 نفر که در صدد خروج غیرقانونی از مرز بودند را شناسایی کردند. 

این 5 مظنون بازداشت شدند. 

به نظر میرسد که برخی از این افراد با سازمان تروریستی پ ک ک در ارتباط باشند. 

 

 


برچسب ها: #ترکیه , #ادیرنه

خبرهای مرتبط