برات آلبایراک: ترکیه ظرف 15 سال اخیر 6 درصد رشد کرده است

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه: حلقه نفت، گاز و ترابری  با زنجیره خط لوله نفت باکو – تفلیس – جیحان تکمیل شده است

839985
برات آلبایراک: ترکیه ظرف 15 سال اخیر 6 درصد رشد کرده است

 

برات آلبایراک وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه طی سخنانی در استانبول ضمن اشاره براینکه، ترکیه ظرف 15 سال اخیر در سطح 6 درصد رشد کرده است، اظهار داشت، این پرفورمانس موجب حسادت جهان شده است. ترکیه روزهای تاریخی و مهمی را پشت سر گذاشته و این سده نیز دوره عصفی در جهان می باشد.

آلبایراک ضمن جلب دقت به اینکه، حلقه نفت، گاز و ترابری  با زنجیره خط لوله نفت باکو – تفلیس – جیحان تکمیل شده است، گفت، پروژه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی از نظر امنیت عرضه انرژِی جهان و اروپا، یک پروژه تاریخی می باشد. برای همین ترکیه در مقابل پروژه نابوکو که اروپا دهها سال آزگار از آن سخن می گوید، با یک رهبری بزرگ و استراتژی با احتشام به پروژه مورد بحث مرعیت بخشید. انشالله در ماه ژانویه آینده، اولین گاز آزمایشی را در خط لوله پمپاژ کرده و در تابستان 2018 نیز پروژه را افتتاح خواهیم کرد.

آلبایراک با اشاره براینکه، بزرگی اقتصاد چین و هندوستان قبل از سال 2030 از بزرگی اقتصاد کل کشورهای گروه هفت گذشته و جمعیت این دو کشور بیش از 3 میلیارد نفر خواهد شد، گفت، میانگین واردات سالانه انرژی ترکیه ظرف 10 سال اخیر 55 میلیارد دلار بوده و این رقم یک و نیم برابر کسری معاملات جاری سال گذشته می باشد.خبرهای مرتبط