ارسال شش خودروی حامل کمک های انسانی هلال احمر ترکیه به ادلب

شش خودروی حامل کمک های انسانی سازمان هلال احمر ترکیه برای نیازمندان شهر ادلب سوریه از مرز جیلوه گوز عبور کرد

839682
ارسال شش خودروی حامل کمک های انسانی هلال احمر ترکیه به ادلب

شش خودروی حامل کمک های انسانی سازمان هلال احمر ترکیه برای نیازمندان شهر ادلب سوریه از مرز جیلوه گوز عبور کرد. 

پوشاک، کفش، 18 تن گوشت و 30 هزار تن نان جمع آوری شده از سوی سازمان هلال احمر ترک و با حمایت نهادهای مدنی، به وسیله 6 خودرو به شهرستان ریحانلی ختای ارسال شد.

این خودروها که به سوی مرز جیلوه گوز حرکت کردند، به دنبال انجام بازرسی ها از مرز عبور کردند. 

کمک های ارسالی بین خانواده های نیازمند در ادلب و حومه آن توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط