11 تروریست در شرناک از قدرت عمل ساقط شد

ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد، تروریست هایی که در حال امادگی برای ترتیب عملیات در مرکز شرناک و بیت الشباب بوده اند، شناسایی و از قدرت عمل ساقط شدند

834095
11 تروریست در شرناک از قدرت عمل ساقط شد

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در شرناک 11 تروریست از قدرت عمل ساقط شد. 

ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد، تروریست هایی که در حال امادگی برای ترتیب عملیات در مرکز شرناک و بیت الشباب بوده اند، شناسایی شدند. 

در عملیات هوایی در منطقه تروریست ها از قدرت عمل ساقط شدند. 

علاوه بر این در بازرسی های انجام شده در یوکسک اوا؛ مهمات 700 ضد هوایی ضبط شد. 

 خبرهای مرتبط