دستگیری 55 مهاجر قاچاق در آیدین

55 شهروند سوریه که در صدد عبور غیرقانونی به خارج از کشور از شهرستان دیدیم آیدین بودند بازداشت شدند

833083
دستگیری 55 مهاجر قاچاق در آیدین

55 مهاجر قاچاق که در صدد عبور غیرقانونی به خارج از کشور از شهرستان دیدیم آیدین بودند بازداشت شدند. 

به دنبال دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین در آبهای فنربورنو، اکیب های فرماندهی امنیت ساحل به منطقه اعزام شدند. 

اکیب ها 55 تبعه سوریه که 23 تن از آنان کودک بود را به مدیریت امنیت شهرستان منتقل کردند. 

مهاجرین، به دنبال اتمام امور اداری به مدیریت اداره مهاجرت استان آیدین منتقل شدند. خبرهای مرتبط