شمار تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده در بینگول به 5 نفر افزایش یافت

شمار تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده سازمان تروریستی پ ک ک در مناطق صحرایی شهرستان گنچ استان بینگول به 5 نفر افزایش یافت

831898
شمار تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده در بینگول به 5 نفر افزایش یافت

شمار تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده سازمان تروریستی پ ک ک در مناطق صحرایی شهرستان گنچ استان بینگول به 5 نفر افزایش یافت.

در بیانیه صادره از سوی استانداری شهر بینگول آمده است، در جریان عملیاتهایی که در منطقه توکلوی شهرستان گنچ این استان همچنان ادامه دارد، یک تروریست به همراه سلاحش دستگیر شده است.

بدین ترتیب شمار تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده در این منطقه به 5 نفر افزایش یافته و این عملیات همچنان ادامه دارد.

در بیانیه منتشره روز گذشته ستاد کل ارتش ترکیه نیز اعلام شد، عصر دیروز گروهی تروریست که درصدد حمله به واحدهای نظامی بودند شناسایی شده و در جریان حمله هوایی ترتیب یافته 4 تن از این تروریستها از قدرت عمل ساقط شدند.   خبرهای مرتبط