مانور نظامی نیروهای مسلح ترکیه در گذرگاه هابور همچنان ادامه دارد

مانوری که نیروهای مسلح ترکیه در تاریخ 18 سپتامبر در نزدیکی گذرگاه مرزی هابور در شهرستان سیلوپی استان شیرناک آغاز کرده بودند، همچنان ادامه دارد

مانور نظامی نیروهای مسلح ترکیه در گذرگاه هابور همچنان ادامه دارد

مانوری که نیروهای مسلح ترکیه در تاریخ 18 سپتامبر در نزدیکی گذرگاه مرزی هابور در شهرستان سیلوپی استان شیرناک آغاز کرده بودند، همچنان ادامه دارد.

مشارکت واحدهای نیروهای مسلح ترکیه در این مانور که در سه کیلومتری گذرگاه هابور در مرز عراق و تحت اداره کرد سرلشکر سینان یایلا فرمانده سپاه هفتم و سرتیپ احمد کورومحمود فرمانده تیپ 28 ام مکانیزه برگزاری میشود، همچنان ادامه دارد.

در منطقه محل برگزاری مانور امور نگهداری تجهیزات نظامی انجام شده و امور ایجاد مواضع به کمک ماشین الات سنگین نیز ادامه یافت.

ستاد کل ارتش ترکیه قبلا با صدور اطلاعیه ای از آغاز سومین مرحله از این مانور نظامی در تاریخ 26 سپتامبر و خبر داده و اعلام کرده بود که با اشتراک واحدهای متعلق به نیروهای مسلح این مانور نظامی ادامه خواهد یافت.



خبرهای مرتبط