ترکیه اقدام اسرائیل به ساخت واحدهای مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن را محکوم کرد

ترکیه تصمیم اسرائیل برای ساخت 1588 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن را محکوم کرد

ترکیه اقدام اسرائیل به ساخت واحدهای مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن را محکوم کرد

ترکیه تصمیم اسرائیل برای ساخت 1588 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن را محکوم کرد. 

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای کتبی اعلام کرد؛ اقدام مقامات اسرائیلی به ساخت و ساز 1588 واحد مسکونی جدید به شکلی غیر قانونی در کرانه غربی رود اردن را محکوم می کنیم

در این بیانیه آمده است، این نقض حقوق اساسی ملت فلسطین بوده و روند یافت راه حل دو دولتی را متضرر می کند. 

 


برچسب ها: ترکیه , اسرائیل

خبرهای مرتبط