عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

در این عملیات هوایی مواضع تروریستها در هم کوبیده شد

عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستهایی که در شمال عراق در تدارک حمله بودند، عملیات هوایی ترتیب داد.

بموجب اطلاعات دریافتی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه ، در خلال فعالیت های اکتشاف و دیدبانی در منطقه زاپ در شمال عراق یک گروه تروریست تثبیت گردید.

بر علیه تروریستهایی که در مناطق مرزی در تدارک حمله بودند، عملیات هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات مواضع تسلیحاتی، انبار مهمات و لانه های تروریستی منهدم شد.خبرهای مرتبط