حمایت ترکیه از طرح جدید سازمان ملل متحد در لیبی

نماینده ویژه ترکیه در امور لیبی حمایت آنکارا از نقشه راه سازمان ملل متحد برای حل سیاسی بحران این کشور را اعلام کرد.

826455
حمایت ترکیه از طرح جدید سازمان ملل متحد در لیبی

امر الله ایشلر، نماینده ویژه ترکیه در امور لیبی و نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت: ما از طرح جدید سازمان ملل متحد برای حل سیاسی بحران لیبی حمایت می کنیم.

وی با اشاره به بازدیدش از لیبی در روزهای نهم و دهم اکتبر همچنین اظهار داشت:

"در این سفر با غسان سلامه، نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی و سایر مقامات مربوطه گفتگو و تبادل نظر کردیم. نظرات و حمایت ترکیه از طرح نماینده ویژه لیبی در آخرین نشست سازمان ملل را نیز به تمام طرف ها اعلام کردیم.

ترکیه از اقدامات سازمان ملل حمایت می کند و مخالف دخالت نیروهای خارجی است. برای تحقق دموکراسی، تشکیل سازمان ها و برگزاری انتخابات دموکراتیک در لیبی از مردم این کشور حمایت خواهیم کرد و هر چه از دستمان برآید انجام خواهیم داد.

توافق سیاسی در لیبی تاکنون توسط طرف های این کشور اجرا نشده است. با نقشه راه سازمان ملل شمار اعضای شورای ریاستی کم و مقام اجرایی متمایز می شود. لذا این امور برای حل بحران موثر خواهد بود.

در گفتگو با سلامه به وی گفتم که پس از تشکیل دولت می توانید اقدامات مفید اجرایی انجام دهید؟ وی نیز پاسخ داد که سازمان ملل همه جانبه حمایت می کند. این دیدار از لحاظ زمان بندی و پیام هایی که به لیبی دادیم برای حل بحران این کشور بود».خبرهای مرتبط