ابراز تاسف اردوغان از بحران حاصله با آمریکا

مصاحبه مطبوعاتی مشترک اردوغان و پروشنکو

823653
ابراز تاسف اردوغان از بحران حاصله با آمریکا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که جهت یک دیدار رسمی در اکراین بسر می برد با پترو پروشنکو رئیس دولت این کشور مصاحبه مطبوعاتی مشترکی ترتیب داد.

اردوغان پیرامون به تعلیق گیری أمور روادید بین ترکیه و آمریکا اعلام داشت : بحران حاصله بین ترکیه و آمریکا در مورد ویزا مایه تاسف ماست. تصمیم متخذه در این زمینه بسیار ناراحت کننده است. یعنی اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سفیر آمریکا و اجرای آن مایه تاسف ما شده است. مقامات وزارت امورخارجه ترکیه با اطلاع از این خبر اقدامات لازمه را بعمل آورده و با مخاطبین خود تماس گرفتند.

رئیس جمهوری ترکیه به سخنان خود چنین ادامه داد : ترکیه یک دولت حقوقی است. قبل از هر چیز لازم به تاکید می دانم  که ما یک قبیله و یا دولت قبیله ایی نیستیم. متنی که طرف آمریکایی اعلام کرده متکی بر اصل متقابلیت است و مطابق آن ما نیز متن متقابلی را آماده کرده و سفیر کبیرمان آن را بلا درنگ به اطلاع افکار عمومی رساند.خبرهای مرتبط