دادستانی کل استانبول کارمند کنسولگری آمریکا را برای بازجویی احضار کرد

دادستانی کل استانبول اعلام داشت " N.M.C " یکی از کارمندان کنسولگری آمریکا برای بازجویی احضار شده است

823373
دادستانی کل استانبول کارمند کنسولگری آمریکا را برای بازجویی احضار کرد

دادستانی کل استانبول اعلام داشت " N.M.C " یکی از کارمندان کنسولگری آمریکا برای بازجویی احضار شده است.

دادستانی کل استانبول اعلام کرد : فرد مذکور مصونیت دیپلماتیک نداشته و همسر و فرزندش تحت نظر قرار گرفته است.

" M.T " یکی از کارمندان شاغل در کنسولگری آمریکا در استانبول هفته پیش در چهارچوب تحقیقات مربوط به ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن با اتهام جاسوسی سیاسی و نظامی و اقدام به بر هم زدن نظام قانون اساسی کشور و تلاش برای آسیب رسانده به حکومت جمهوری ترکیه دستگیر شده بود.خبرهای مرتبط