هشدار ترکیه به شهروندان خود در زمینه سفر به مناطق تحت اشغال در آذربایجان

ترکیه در زمینه سفر به خاکهای تحت اشغال در آذربایجان هشدار داد

هشدار ترکیه به شهروندان خود در زمینه سفر به مناطق تحت اشغال در آذربایجان

ترکیه در زمینه سفر به خاکهای تحت اشغال در آذربایجان هشدار داد.

در هشدار وزارت امورخارجه ترکیه از شهروندان ترکیه خواسته شد تا از سفر به مناطق تحت اشغال در آذربایجان امتناع ورزند.

وزارت امورخارجه ترکیه در پی سفر 4 شهروند ترکیه به منطقه بدون کسب اجازه از مقامات ترکیه و آذربایجان هشدار نامه ایی انتشار داد.

اشغال 5 درصد خاکهای آذربایجان توسط ارمنستان سالهاست که ادامه دارد.

در اطلاعیه وزارت امورخارجه ترکیه با تاکید بر اینکه سفر از مناطق متعلق به آذربایجان که تحت اشغال قرار دارند، بدون اجازه مقامات آذربایجانی مغایر با حقوق بین المللی است گفته شد : تامین امنیت شهروندان ترکیه در مناطق مذکور از سوی کنسولگری ترکیه امکان پذیر نمی باشد.

در ادامه اطلاعیه از شهروندان ترکیه خواسته شد تا بنابه دلایل امنیتی به منطقه سفر نکنند.خبرهای مرتبط