مکالمه تلفنی نخست وزیران ترکیه و عراق

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با حیدر عبادی همتای عراقی خود مکالمه تلفنی انجام داد

815592
مکالمه تلفنی نخست وزیران ترکیه و عراق

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه و حیدر عبادی نخست وزیر عراق مکالمه تلفنی انجام دادند. 

نخست وزیران ترکیه و عراق در مورد همه پرسی غیرقانونی که اداره منطقه ای شمال عراق روز یکشنبه گذشته برگزار کرد، یحث و تبادل نظر کردند.خبرهای مرتبط