خبرفوری ـ بینالی ییلدریم : همه پرسی غیر قانونی در شمال عراق زمینه بروز درگیری ها را مهیا کرد

نخست وزیر ترکیه اعلام داشت : رفراندوم غیر قانونی در منطقه کرد شمال عراق زمینه را برای بروز درگیری ها فراهم ساخته است

813419
خبرفوری ـ بینالی ییلدریم : همه پرسی غیر قانونی در شمال عراق زمینه بروز درگیری ها را مهیا کرد

نخست وزیر ترکیه اعلام داشت : رفراندوم غیر قانونی در منطقه کرد شمال عراق زمینه را برای بروز درگیری ها فراهم ساخته است. خبرهای مرتبط