شهادت یک سرباز در عملیات ضد تروریستی در حکاری

عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها ادامه دارد

شهادت یک سرباز در عملیات ضد تروریستی در حکاری

در نتیجه منفجر شدن بمب جای سازی شده از سوی تروریستهای " پ ک ک " در محل عبور نیروهای مسلح ترکیه در شهرستان یوکسک اول استان حقاری یک سرباز به شهادت رسید.

در منطقه " اسن دره چوبان پنار " در استان حقاری مواد منفجره جای سازی شده توسط تروریستهای " پ ک ک " در حین عبور خودروهای زرهی متعلق به نیروهای مسلح ترکیه منفجر شد.

یک سرباز در حین این انفجار به شدت مجروح گردید، در بیمارستان دولتی یوکسک اوی حکاری علیرغم تمامی مداخله های پزشکی به شهادت رسید.

عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط