بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه در مورد رفراندوم اقلیم کرد شمال عراق

در صورت برگزاری این رفراندوم علیرغم تمامی هشدارهای انجام گرفته، کلیه حقوق ناشی از قراردادهای دوجانبه و بین المللی ترکیه محفوظ خواهد بود

812446
بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه در مورد رفراندوم اقلیم کرد شمال عراق

نشست حساس شورای امنیت ملی ترکیه پایان یافت. 

شورای امنیت ملی ترکیه اعلام کرد: برگزاری رفراندوم در اقلیم کرد شمال عراق مشروع نیست. 

این نشست پس از ترتیب یک جلسه 3 ساعته به ریاست رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، بیانیه ای را منتشر کرد. 

در این بیانیه آمده است: برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کرد عراق به تاریخ 25 سپتامبر مشروع نبوده و غیرقابل قبول می باشد. 

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه برگزاری این رفراندوم امنیت ملی ترکیه را تهدید می کند، آمده است: در صورت برگزاری این رفراندوم علیرغم تمامی هشدارهای انجام گرفته، کلیه حقوق ناشی از قراردادهای دوجانبه و بین المللی ترکیه محفوظ خواهد بود. 

در پایان این بیانیه تاکید شده است که ترکیه آماده کمک به حل مسایل و مشکلات موجود بین اقلیم کرد عراق و حکومت مرکزی این کشور می باشد. خبرهای مرتبط