دستگیری 47 مهاجر غیر قانونی در مرز یایلاداغی ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه در شهرستان های یایلاداغی و کریک‌حان استان ختای 47 مهاجر غیر قانونی را دستگیر کردند.

دستگیری 47 مهاجر غیر قانونی در مرز یایلاداغی ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه در شهرستان های یایلاداغی وکریک‌حان استان ختای 47 تبعه خارجی که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی با مشکوک شدن به یک دستگاه خودرو در محله "چیل‌اوغلان" در شهرستان کریک‌حان، آن را متوقف کرده و پس از بررسی های لازم مشخص شد که این خودرو، حامل 29 تبعه سوری بوده است.

همچنین نیروهای مرزبان در مرزهای مشترک یایلاداغی ترکیه با سوریه 18 تبعه سوری را هنگام ورود غیرقانونی به کشور دستگیر کردند.

این مهاجران پس از دستگیری و پایان مراحل اداری به مرکز مهاجرت استان ختای منتقل شدند.خبرهای مرتبط