واکنش ترکیه به محکومیت معاون رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه

ترکیه به حکم زندان " Ahtem Çiygöz  " معاون رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه واکنش نشان داد

واکنش ترکیه به محکومیت معاون رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه

ترکیه به حکم زندان " Ahtem Çiygöz  " معاون رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه واکنش نشان داد.

حسین مفتی اوغلو سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه با صدور یک بیانیه کتبی در این مورد اعلام داشت : " Ahtem Çiygöz  " معاون رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه  در پی دوره دستگیری سه ساله از سوی دادگاه به اصطلاح حکومت فعلی کریمه روز 11 ام سپتامبر سال 2017 به 8 سال مجازات زندان محکوم شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه این تصمیم حلقه جدیدی به ناحقی های اعمال شده بر علیه تاتارهای کریمه افزوده است تاکید کرد : امیدواریم که در این حکم دادگاه تجدید نظر بعمل آمده و معاون رئیس مجلس ملی تاتارهای کریمه آزاد گذاشته شود. بدین وسیله یکبار دیگر به اهمیت و حساسیتی که به هم نژادان تاتار خود در کریمه نشان داده و مدافع حق و حقوق آنان هستیم، تاکید می کنیم.خبرهای مرتبط