4 تروریست در استان حاکاری یهلاکت رسیدند

چهار تن از منسوبین سازمان تروریستی پ پ ک در عملیات هوایی یک فروند پهباد مسلح در استان حاکاری بهلاکت رسیدند

4 تروریست در استان حاکاری یهلاکت رسیدند

چهار تن از منسوبین سازمان تروریستی پ پ ک در عملیات هوایی یک فروند پهباد مسلح در استان حاکاری بهلاکت رسیدند.

استانداری حاکاری با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، 4 تروریست تثبیت شده در منطقه کیرک داغ در عملیات هوایی که بوسیله پهباد مسلح ترتیب یافت، بهلاکت رسیدند.

در اطلاعیه گفته شد، فعالیتهای تجسسی تیمهای ویژه ژاندارمری در منطقه و روند عدلی در رابطه با موضوع ادامه دارد.خبرهای مرتبط