توافق نهایی برای خرید موشک دفاع هوایی S-400 حاصل شد

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه: تصمیم نهایی، از سوی کمیته اجرایی صنایع دفاعی گرفته خواهد شد

توافق نهایی برای خرید موشک دفاع هوایی S-400 حاصل شد

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه اعلام داشت که در خصوص خرید موشک دفاع هوایی S-400 توافق حاصل گردید.

ییلدیریم اظهار داشت که تصمیم نهایی، از سوی کمیته اجرایی صنایع دفاعی گرفته خواهد شد.

نخست وزیر ترکیه در بازگشت از سفرش به سنگاپور و ویتنام، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی بر اساس سوالی از سوی خبرنگاران، ابراز داشت که در رابطه با خرید موشک دفاع هوایی S-400 توافق حاصل گردیده است و تصمیم نهایی از سوی کمیته اجرایی صنایع دفاعی گرفته خواهد شد.خبرهای مرتبط