تنگه استانبول بر روی ترافیک بسته شد

تنگه استانبول بر روی عبور و مرور کشتی ها بسته شد

تنگه استانبول بر روی ترافیک بسته شد

تنگه استانبول بر روی عبور و مرور کشتی ها بسته شد.

اداره بنادر استانبول اعلام داشت : بعلت ادامه فعالیت های تجسس و اکتشاف زیر زمینی عبور و مرور کشتی ها از ساعت 8 و 45 دقیقه به وقت ترکیه بطور تک طرفه به تعلیق گرفته شده است.

تنگه استانبول بعلت ادامه فعالیت های تجسس و اکتشاف برای یافتن فورکان یلدرم 17 ساله که در حین شنا در ساحل آرناوتکوی در بشیکتاش مفقود گردید، بر روی رفت و آمد کشتی ها بسته شده است.  خبرهای مرتبط