صدور اجازه از سوی ترکیه به پارلمنترهای آلمان برای بازدید از پایگاه هوایی ناتو در قونیه

حسین مفتی اوغلو سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه اعلام داشت : ترکیه با دیدار نمایندگان پارلمانی آلمان از پایگاه هوایی ناتو در قونیه تحت نظارت یکی از مقامات ناتو اجازه داد

صدور اجازه از سوی ترکیه به پارلمنترهای آلمان برای بازدید از پایگاه هوایی ناتو در قونیه

حسین مفتی اوغلو سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه اعلام داشت : ترکیه با دیدار نمایندگان پارلمانی آلمان از پایگاه هوایی ناتو در قونیه تحت نظارت یکی از مقامات ناتو اجازه داد.

حسین مفتی اوغلو تاکید کرد : ملاقات دبیر کل ناتو با وزرای ترک و آلمانی به انجام این دیدار یاری کرده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه افزود : دیدار نمایندگان پارلمانی آلمان از پایگاه ناتو در شهر قونیه تحت نظارت یک مقام ناتویی صورت خواهد گرفت و فعالیت ها برای مشخص شدن جزئیات دیدار در شرف إتمام است.

مفتی اوغلو ضمن اشاره به اینکه یاری های پرشمول ترکیه برای اجرای موفقیت آمیز تمامی عملیات و اهداف ناتو ادامه دارد گفت : موضع ما در زمینه ملاقات پارلمنترهای آلمانی با سربازان مامور خدمت  اینکشور در پایگاه هوایی ناتو در قونیه مشخص شده است.

گفتنی است قبلا ترکیه به بازدید نمایندگان مجلس آلمان از پایگاه آمریکا در اینجیرلیک آدانا و پایگاه ناتو در قونیه اجازه نداده و حکومت آلمان برای نشان دادن واکنش به این رویکرد ترکیه ، سربازان خود از پایگاه اینجیرلیک را  فرا خوانده بود.خبرهای مرتبط