انتصاب رئیس جدید وضعیت اضطراری و بلایایی طبیعی موسوم به آفاد ترکیه

دکتر محمت گولو اوغلو مدیرکل سابق سازمان هلال احمر ترکیه به ریاست مدیریت وضعیت فوری و بلایایی طبیعی وابسته به اداره نخست وزیری ترکیه منصوب گردید

انتصاب رئیس جدید وضعیت اضطراری و بلایایی طبیعی موسوم به آفاد ترکیه

دکتر محمت گولو اوغلو مدیرکل سابق سازمان هلال احمر ترکیه به ریاست مدیریت وضعیت فوری و بلایایی طبیعی وابسته به اداره نخست وزیری ترکیه منصوب گردید.

بموجب اطلاعیه صادره از سوی سایت اینترنتی آفاد ، دکتر گولو اوغلو پس از انتصاب به این مقام از اداراتی که در بنیه ریاست مدیریت وضعیت اضطراری فعالیت می کنند، اطلاعاتی در مورد فعالیت هایشان کسب کرد.

دکتر گولو لوغلو که در سالهای 2013 ـ 2017 بعنوان مدیر کل سازمان هلال احمر ترکیه خدمت نمود، در بسیاری از مناطق بحران زده در جهان فعالیت کرده و در پروژه های یاری به پناهجویان سوری در ترکیه ایفای نقش کرده است .خبرهای مرتبط