27 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

این تروریستها در خلال یک هفته از قدرت عمل ساقط شده اند.

784965
27 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی کشور در ادامه عملیات مبارزه با تروریسم، هفته گذشته  150 تن را به دلیل کمک به تروریستها بازداشت کردند، 14 تروریست را از پای درآوردند و  13 تروریست دیگر نیز خود تسلیم شدند. 

براساس بیانیه صادر شده از سوی وزارت کشور ترکیه، در خلال روزهای 31 ژوئن تا 7 اوت 518 عملیات ضد تروریستی در ترکیه از سوی نیروهای مسلح ترک انجام شده است.

همچنین در این عملیات 74 تن به دلیل ارتباط با داعش، 448 تن به دلیل ارتباط با فتو و 18 تن به دلیل ارتباط با گروههای تروریستی چپ گرا بازداشت شده اند.

 

 خبرهای مرتبط