آتش بار و سامانه توپخانه ای 28 نفره ترکیه به قطر رسید

عملیات انتقال آتشبار و سامانه توپخانه ای 28 نفره ترکیه به قطر با موفقیت به پایان رسید

774028
آتش بار و سامانه توپخانه ای 28 نفره ترکیه به قطر رسید

به گفته منابع وزارت دفاع ترکیه ، عملیات انتقال آتشبار و سامانه توپخانه ای 28 نفره ترکیه به قطر که در چارچوب رزمایش مشترک بین دو کشور صورت می گیرد، با موفقیت به پایان رسید.

با انتقال آتشبار توپخانه که صبح امروز وارد دوحه شد، عملیات انتقال ششمین گروه از نیروهای مسلح ترکیه به قطر نیز با موفقیت به پایان یافت.

گفتنی است که اولین یگان ارتش ترکیه، 19 ژوئن گذشته وارد قطر شده بود. 

 اولین یگان اعزامی ارتش ترکیه، نخستین رزمایش خود را در گردان طارق بن زیاد قطر انجام دادند. خبرهای مرتبط