عدم یافتن راه حل برای مشکل قبرس، شکستی مشترک

شورای امنیت سازمان ملل، برای یافتن راه حلی برای مسئله قبرس، به حمایت از طرفین ادامه خواهد داد

773521
عدم یافتن راه حل برای مشکل قبرس، شکستی مشترک

اسپن بارث اید، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور قبرس، ابراز داشت که عدم یافتن راه حل برای مشکل قبرس، یک شکست مشترک میباشد.

وی در رابطه با اجلاس قبرس که در اوایل ماه جاری در شهر کرانس مونتانای سوئیس با شرکت کشورهای عضو در شورای امنیت سازمان ملل برگزار گردید، اطلاعاتی ارائه کرد.

اید ضمن ترتیب دادن اجلاس مطبوعاتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل، اعلام داشت که شورای امنیت سازمان ملل، برای یافتن راه حلی برای مسئله قبرس، به حمایت از طرفین ادامه خواهد داد.

مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور قبرس گفت: "بر این باورم که زمان بازی برای محکوم کردن متقابل نیست. همه خود را حق به جانب و دیگری را نا حق میبینند. عدم یافتن راه حل برای مسئله قبرس در کرانس موناتانا، یک شکست مشترک میباشد."

اید با ابراز اینکه در پایان کنفرانس، همه قطعات پازل جای خود را نگرفته و توافق حاصل نشد، گفت: "اگر رهبران تصمیم به ادامه فعالیتهای برای یافتن مسئله بگیرند، سازمان ملل همیشه حاضر است. ولی با توجه به تحولات موجود در جزیره و اطرافش، هم اکنون یک چنین روند موفقی، قابل مشاهده نیست. به جای اینکه تفاوتهای موجود را افزایش دهیم، باید به شکلی سریع با روح توافق، گام برداریم در غیر این صورت آغاز روندی جدید، دشوار خواهد بود."

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تجسس تک طرفه بخش یونانی نشین قبرس برای گاز طبیعی در مدیترانه شرقی، گفت: "از افزایش تنش به دلیل فعالیتهای تجسس گاز طبیعی، نگران میباشم و امیدوارم که این تحولات نتایجی منفی به بار نداشته باشد."خبرهای مرتبط