مولود چاووش اوغلو رهسپار جمهوری ترک قبرس شمالی می شود

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در چهارچوب یک دیدار کاری رهسپار جمهوری ترک قبرس شمالی خواهد شد

772647
مولود چاووش اوغلو رهسپار جمهوری ترک قبرس شمالی می شود

 

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در چهارچوب یک دیدار کاری رهسپار جمهوری ترک قبرس شمالی خواهد شد.

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام داشت، آقای وزیر در پی بی نتیجه ماندن کنفرانس قبرس که هفته گذشته در سوئیس ترتیب یافت، بمنظور ارزیابی حل مسئله قبرس، امروز از جمهوری ترک قبرس شمالی دیدار کاری بعمل خواهد آورد.

چاووش اوغلو ضمن انتقاد از فعالیتهای حفاری بخش یونانی نشین در مدیترانه که هفته گذشته آغاز کرده است، گفته بود، در حالیکه ما برای حل مسئله قبرس مذارکره می کردیم، دیدیم که بخش یونانی نشین برای انجام فعالیتهای حفاری، به منطقه کشتی آورده است. این نشانگر بی صداقتی یونانی باران در مورد حل مسئله می باشد. در مقابل گامهای تکطرفه مذکور، ما نیز گامهایی برای برداشتن خواهیم داشت.  خبرهای مرتبط