تمدید مجدد وضعیت فوق العاده در ترکیه

وضعیت فوق العاده در ترکیه به مدت سه ماه دیگر تمدید خواهد شد

تمدید مجدد وضعیت فوق العاده در ترکیه

طرح پیشنهادی نخست وزیری ترکیه در رابطه با تمدید سه ماهه وضعیت فوق العاده در کشور، به ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شد.

وضعیت فوق العاده به موجب مصوبه شماره 1116 مجلس ملی کبیر ترکیه که در تاریخ 21 جولای 2016 اعلام شد و مصوبه شماره 1139 که تا تاریخ 18 آوریل 2017  ادامه یافت، روز چهارشنبه 19 جولای 2017 از ساعت 01:00 آغاز شده و به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.

این طرح امروز در مجلس ملی کبیر ترکیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وضعیت فوق العاده ای در 20 جولای 2016 اعلام شده  و پس از سه ماه مجددا تمدید شده بود.خبرهای مرتبط