گفتگوی تلفنی نخست وزیر ترکیه با همتای یونانی اش

نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی با همتای یونانی خود در مورد مسئله قبرس به اهمیت سرفصل "امنیت و تضمین" تاکید کرد

گفتگوی تلفنی نخست وزیر ترکیه با همتای یونانی اش

نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی با همتای یونانی خود در مورد مسئله قبرس به اهمیت سرفصل "امنیت و تضمین" تاکید کرد.

به گزارش نهاد نخست وزیری ترکیه، بینالی یلدریم نخست وزیر کشور شب گذشته طی تماس تلفنی با آلکسیس سیپراس همتای یونانی خود ضمن خاطرنشان کردن نگرش و موضع ترکیه نسبت به مسئله قبرس به اهمیت سرفصل "امنیت و تضمین" در این زمینه تاکید کرد.

در این گفتگو همچنین تاکید شد که برقراری صلح و یافتن راه حل پایدار و جامع در جزیره، در چارچوب برابری این دو جامعه و برخرداری شهروندان ترک و یونان از حقوق یکسان ممکن است.خبرهای مرتبط