ابراز همدردی ترکیه با مردم و حکومت پاکستان

ترکیه به مردم و کشور پاکستان طی بیانیه ای کتبی، تسلیت گفته و ابراز همدردی کرد

ابراز همدردی ترکیه با مردم و حکومت پاکستان

ترکیه در رابطه با کشته و مجروح شدن تعداد بسیاری درنتیجه بارش باران در نواحی مختلف پاکستان، ابراز همدردی کرد.

در بیانیه کتبی منتشره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه، گفته شد: "در نتیجه سیل ناشی از بارندگی شدید در مناطق مختلف پاکستان، تلفات جانی به بار آمده است که این موضوع را با اندوه اعلام مینماییم."

در این بیانیه همچنین گفته شد: "برای کشته شدگان در فلاکت سیل از خداوند طلب رحمت و برای نزدیکان کشته شدگان آرزوی صبر کرده و تسلیت میگوییم. در درد و اندوه مردم پاکستان شریک بوده و بدین وسیله احساس همدردی قوی با مردم و حکومت پاکستان، کشور دوست و برادر را باری دیگر اعلام مینماییم."خبرهای مرتبط