حمل لوازم الکترونیکی در پروازها از ترکیه به امریکا آزاد شد

ممنوعیت حمل لوازم و وسایل الکترونیکی چنان لپ تاپ و دوربین در پروازهای مستقیم از ترکیه  به امریکا با آغاز از امروز لغو گردید

حمل لوازم الکترونیکی در پروازها از ترکیه به امریکا آزاد شد

 

ممنوعیت حمل لوازم و وسایل الکترونیکی چنان لپ تاپ و دوربین در پروازهای مستقیم از ترکیه  به امریکا با آغاز از امروز لغو گردید.

در پی لغو این ممنوعیت، مسافرین نیویورک در استانبول با لوازم الکترونیکی سوار هواپیما شدند.

مسافرین قبل از سوار شدن در هواپیما، بوسیله سیستم " ایکس ری " تحت کنترل قرار گرفتند.

امریکا و انگلستان با انگیزه امنیتی، از ماه مارس بدین طرف حمل لوازم الکترونیکی در پروازها از برخی از کشورها را ممنوع اعلام کرده بودند.خبرهای مرتبط