دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر ترکهای تاتارکریمه

اردوغان رئیس جمهور ترکیه رهبر ترکهای تاتار کریمه را به حضور پذیرفت

764714
دیدار رئیس جمهور ترکیه با رهبر ترکهای تاتارکریمه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مصطفی عبدالجمیل رهبر ترکهای تاتار کریمه و همجنین نماینده مجلس اوکراین را به حضور پذیرفت.

طی این دیدار که درم جتمع ریاست جمهوری انجام گردید، در رابطه با بهتر شدن روابط میان دوکشور گفتگو گردید.

این دیدار که طی آن مسائل مرتبط با تاتارهای کریمه مورد بررسی قرار گرفت، پشت دربهای بسته و به مدت 45 دقیقه انجام یافت.خبرهای مرتبط