افزایش حقوق کارگران دولتی ترکیه

بینالی یلدیریم: افزایش میزان حقوق کارگران دولتی در نیمه اول سال 2017 هفت و نیم درصد و در نیمه دوم نیز 5 درصد می باشد

افزایش حقوق کارگران دولتی ترکیه

 

بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه اعلام داشت، افزایش میزان حقوق کارگران دولتی در نیمه اول سال 2017 هفت و نیم درصد و در نیمه دوم نیز 5 درصد می باشد.

یلدیریم در مراسمی که در کاخ چانکایا ترتیب یافت، قرارداد جمعی ذیربط با حدود 200 هزار کارگر دولتی را امضا کرد.

بینالی یلدیریم اظهار داشت، در سطح بالایی به درخواستهای کارگران پاسخ داده ایم.

یلدیریم با اشاره براینکه، حقوق پایه کارمندان و کارگران مساوی شده است، گفت، مضافا براین پرداخت فوق العاده برای یک بار از 500 لیر به 750 لیر افزایش داده شده است. از طرف دیگر برای آندسته از کارگرانی که حقوق آنها زیر 3 هزار لیر می باشد، افزایش علاوه ای بمیزان 90 لیر تامین کرده ایم.خبرهای مرتبط