ترکیه سخاوتمند ترین کشور دنیا در زمینه کمک های انسانی خواهد بود

جمهوری ترکیه با دموکراسی، دولت قانونمند، قدرت و تجربه رو به رشد خود و اهمیت منطقه ای و جهانی اش که هر روز بیش از روز گذشته آشکار می شود

ترکیه سخاوتمند ترین کشور دنیا در زمینه کمک های انسانی خواهد بود

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه در پیام خود به مناسبت فرا رسیدن عید فطر تاکید کرد: ترکیه به عنوان سخاوتمندترین کشور دنیا در زمینه کمک های انسانی، با تمام توان و عزم خود حامی درماندگان، مظلومان و آسیب دیدگان و وجدان انسانیت خواهد بود.

ادامه سخنان نخست وزیر ترکیه به شرح زیر است:

- جمهوری ترکیه با دموکراسی، دولت قانونمند، قدرت و تجربه رو به رشد خود و اهمیت منطقه ای و جهانی اش که هر روز بیش از روز گذشته آشکار می شود، از یکسو برای پاسخگویی به هر گونه نیاز و تقاضای شهروندانش و از سوی دیگر برای برقراری صلح در منطقه و جهان با تمام امکانات خود به پذیرفتن مسئولیت ادامه خواهد داد.  خبرهای مرتبط