سفر وزیر اقتصاد ترکیه به بروکسل

در جریان این سفر ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه به روزرسانی قرارداد اتحاد گمرکی به توافق رسیدند

758837
سفر وزیر اقتصاد ترکیه به بروکسل

ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه به روزرسانی قرارداد اتحاد گمرکی به توافق رسیدند.

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه گفت: در پی واگذاری صلاحیت مذاکره از سوی شورا به کمیسیون، انتظار میرود تا مذاکرات رسمی در فصل پاییز در آنکارا آغاز شود.

زیبکچی در جریان سفر رسمی یک روزه اش به بروکسل پایتخت کشور بلژیک، با Cecilia Malmström عضو مسئول از أمور تجاری کمیسیون اتحادیه اروپا و Jyrki Katainen معاون کمیسیون و عضو مسئول از استخدام، رشد، سرمایه گذاری و رقابت در این کمیسیون دیدار و گفتگو کرد.  

وزیر اقتصاد طی سخنانی در پی دیدارهایش در کمیسیون اعلام کرد که هیچ مانعی بر سر راه به روزرسانی قرارداد اتحاد گمرکی باقی نمانده است.

زیبکچی همچنین با مقامات دولت بلژیک دیدارهایی در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی با این کشور انجام داد.  خبرهای مرتبط