فیکری ایشیک: ترکیه در بخش صنایع دفاعی خودکفا می باشد

فیکری ایشیک در نمایشگاه هوانوردی و فضایی در پاریس شرکت جست

فیکری ایشیک: ترکیه در بخش صنایع دفاعی خودکفا می باشد

 

فیکری ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه اظهار داشت، ترکیه بصورت کشوری که می تواند به نیازهای صنایع دفاعی خود پاسخ بدهد، در آمده است.

فیکری ایشیک در نمایشگاه هوانوردی و فضایی در پاریس شرکت جست.

ایشیک در پی شرکت در نمایشگاه، در ضیافت افطار با نمایندگان جامعه ترک گردهم آمد.

وزیر دفاع ملی با تاکید براینکه، با جهش های ترکیه در صنایع دفاعی حس اعتماد و اطمینان به خود را بدست آوردیم، گفت، توسعه بخشیدن به صنایع دفاعی داخلی، اولویت سیاسی ترکیه می باشد. عرضه سیستم و سلاحهای تولید داخلی به تمامی جهان، چیز زیبایی ست. فقط همکاری مهمترین شرکتهای جهان با ترکیه در زمینه تولید، زیبایی دیگری می باشد.

فیکری ایشیک در ادامه افزود، پاریس از نظر روابط سیاسی و فرهنگی با اروپا از جایگاه مهمی برخوردار می باشد.  خبرهای مرتبط