معاون نخست وزیر ترکیه حمله تروریستی لندن را تلعین کرد

معاون نخست وزیر ترکیه، به حمله تروریستی علیه مسلمانان در لندن، واکنش نشان داد

755794
معاون نخست وزیر ترکیه حمله تروریستی لندن را تلعین کرد

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه، ابراز داشت حمله تروریستی که مسلمانان مقیم شمال لندن را مورد هدف قرار داد، بعد وخیم دشمنی با اسلام در اروپا را نشان میدهد.

نومان کورتولموش گفت: "بیم داریم که افزایش نژاد پرستی، اروپا را به سوی آینده ای تاریک هدایت نماید."

معاون نخست وزیر ترکیه، در پیغامی که در حساب تویتترش منتشر نمود، ضمن تلعین حمله تروریستی علیه مسلمانانی که از نماز تراویح بازمیگشتند، اظهار داشت: "برای بردرانی که جانشان را از دست داده اند طلب رحمت و برای مجروحان نیز طلب شفای عاجل میکنم."خبرهای مرتبط